ตื่นเถิดพระคุณเจ้า.! พรบ.ยึดทรัพย์วัด ทำหมันศาสนา อยู่หน้าประตูวัดแล้วครับท่าน


นายไพบูลย์ นิติตะวัน เตรียมยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเสนอร่าง

พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ 
และร่าง พ.ร.บ. สภาพุทธบริษัท โดยมีสาระสำคัญคือ

  1.   วัดที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง
แล้วส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนรับทราบ

  2.    ทรัพย์สินของวัดหมายความรวมถึงทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยวัดหรือเกี่ยวเนื่องกับวัด ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  3.   ส่วนทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของวัดที่พระภิกษุนั้นสังกัดอยู่

  4.  ให้พระภิกษุใช้จ่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามความจำเป็น เพื่อการดำรงสมณเพศเพื่อประโยชน์แก่วัด
และศาสนกิจเท่านั้น

  5.   พระภิกษุจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของตน ให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของวัด
ที่สังกัดอยู่ทราบทุกปี

ส่วนสาระสำคัญของร่าง

พ.ร.บ.สภาพุทธบริษัทแห่งชาติ


คือ การตั้งองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่ตีความพระธรรมวินัย ให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่พระธรรมวินัย ที่เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องให้แก่พุทธศาสนิกชน

สภาพุทธบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 36 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งและสรรหา.!


ถ้าหาก สนช.เห็นด้วย

กับร่างที่ว่านี้..

สภาพวัด และฐานะของพระสงฆ์ จะเปลี่ยนไปวัดจะร้างมากขึ้นพระสงฆ์ที่น้อยอยู่แล้ว จะน้อยลงอีก และน่าห่วงว่า พ.ร.บ.นี้จะขัดพระราชศรัทธา หลักการและเหตุผลที่นายไพบูลย์ อ้างในการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้  ฟังได้ในเหตุที่เกิดในปัจจุบัน และกับบางวัดในเมืองหลวง

แต่ถ้าไปดูชนบท พ.ร.บ.แบบไหนก็ไม่มีความหมาย บางจังหวัดในภาคเหนือต้องให้สามเณรมาเป็นสมภาร (ชั่วคราว) ญาติโยมต้องผลัดเปลี่ยนกันไปนอนเฝ้าวัดเพราะไม่มีใครบวช

ส่วนที่ว่าพระโอนทรัพย์สินที่ได้มาในขณะที่บวชอยู่ในสมณเพศ จำหน่ายหรือทำพินัยกรรมยกให้บุคคลอื่นได้มีสักกี่ราย เห็นแต่สมภารบางวัดขนไปแจกจ่ายวัดและโรงเรียนในชนบท ถามสมภารวัดหลวงพ่อโอภาสี บางมดดูก็ได้

ถ้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้แบบชาวบ้าน มองไม่เห็นว่า พ.ร.บ.จะมีคุณต่อพระศาสนาและพระสงฆ์ ดูง่ายๆ ถ้า พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับ งบประมาณที่รัฐบาลจัดถวายสมเด็จพระสังฆราชปีละหลายสิบล้านบาทจะหมดไป

เจ้าอาวาสที่เป็นพระสังฆาธิการ และเป็นเจ้าพนักงานโดยตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่พระหลวงตาจนถึงสมเด็จพระสังฆราชที่ได้ รับพระราชทานนิตยภัต ที่หลวงจัดถวายทุกเดือนซึ่งตกทอดมาหลายรัชกาลแล้วจะต้องหยุด เพราะ พ.ร.บ.นี้ ไม่ส่งเสริมพระราชศรัทธาของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสถาบันพระสงฆ์

เมื่อพระหนุ่มเณรน้อยที่เรียนบาลีเก่งได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงก็รับไม่ได้ เพราะขัดกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
น่าสงสารวัดสวยๆ งามๆ ที่โบราณสร้างไว้ จะไม่มีพระอยู่วัฒนธรรม ประเพณีชาวพุทธค่อยๆ หดหายไป สังคมที่เกื้อกูลกันระหว่างพระและชาวบ้าน (คือ ทำบุญตักบาตร ทอดกฐินผ้าป่า) ก็หมดเพราะพระสงฆ์ไม่มีเฝ้าวัด

ส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด (ที่ยังมีพระอยู่) อาจหยุดชะงัก เพราะสมภารที่รับภาระบริหารวัดหมดอำนาจ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กรรมการที่จะตั้งขึ้นมา วัดอาจทรุดโทรมมากขึ้น

ขอสรุปว่า พ.ร.บ.ที่ไพบูลย์เสนอมาไม่ส่งเสริมพระราชศรัทธา ทำลายวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธอย่างแน่นอน เอวังฯ

โดย สมาน สุคโต

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
http://www.radioparliament.net
#USdhamma
ตื่นเถิดพระคุณเจ้า.! พรบ.ยึดทรัพย์วัด ทำหมันศาสนา อยู่หน้าประตูวัดแล้วครับท่าน ตื่นเถิดพระคุณเจ้า.! พรบ.ยึดทรัพย์วัด ทำหมันศาสนา อยู่หน้าประตูวัดแล้วครับท่าน Reviewed by สารธรรม on 20:38 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่สุภาพหน่อยขออภัยนะครับ.. อยากเอาฝ่าเท้าประทับหน้า ไอเจ๊กกบฏ,สุนัขรับใช้,มารศาสนา,แย่งชิงสุนัขมาเกิด ตัวนี้จริงๆ

    ตอบลบ
  2. ไม่สุภาพหน่อยขออภัยนะครับ.. อยากเอาฝ่าเท้าประทับหน้า ไอเจ๊กกบฏ,สุนัขรับใช้,มารศาสนา, แย่งชิงสุนัขมาเกิด ตัวนี้จริงๆ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.